Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Samtykkeerklæring findes i bunden af siden.

Generelle handelsbetingelser for køb af ydelser hos Movitality I/S.

Dette sæt handelsbetingelser er gældende for alle serviceydelser, købt hos Movitality I/S.  Betingelserne er udleveret og accepteret  ved købet og bør altid nøje gennemlæses

1 – Generelt

Kurser, workshops, healinger, uddannelser, og lignende er alle efterfølgende benævnt som serviceydelser. Udbydes der andre serviceydelser, skal disse betragtes som en af disse, da alle er tilsvarende og for hvilke typer serviceydelser gælder følgende betingelser:

2 – Afbestilling

Med mindre andet er angivet gælder følgende betingelser for afbud:

Der ydes ikke returret på digitale medier indkøbt hos Movitality I/S.

Ved afbestilling refunderes det fulde beløb fratrukket eventuelt depositum.

Personlige sessioner kan oftest flyttes til en anden dato. Dog er fristen ved ændring af en session minimum 24 timer før den aftalte tid.

3 – Beskrivelse

Betaling for en serviceydelse vil oftest bestå af et depositum og et restgebyr eller ratebetalinger. Der er aldrig returret på depositum – uanset grunden til klientens aflysning. Ved ratebetalinger er betingelserne i § 2 gældende.

4 – kurser og rejser i udlandet

Movitality I/S vil ofte bistå ved indkvartering af forskellig art i forbindelse med ophold af længere varighed. Dette gælder for alle typer kurser og rejser i udlandet. Indkvartering sker altid for klientens egen regning og klienten er derfor ikke dækket under Rejsegarantifondens normale betingelser. Uanset grunden hertil.

5 – Rejseforsikring

Klienten sørger altid selv for en rejseforsikring. Movitality I/S udbyder ikke rejser i samme forstand som et rejsebureau, men klienten kan med fordel undersøge egen rejseforsikring og de heri indgåede betingelserne. Movitality I/S er ikke medlem af Rejsegarantifonden, da Movitality I/S ikke sælger eller formidler rejser og indlogering – men anviser disse, medmindre andet fremgår.

6 – Aflysning/ændring af aftale

Allerede betalte serviceydelser kan ofte ved henvendelse flyttes til en anden dato ved fortrydelse efter fristen. Dette kræver dog yderligere et gebyr svarende til depositum på den pågældende ydelse og opnås kun ved personlig henvendelse via mail kontakt@movitality.dk før fristens udløb. Efter fristens udløb afgør den enkelte situation om der er tale om en reel aflysning eller om der er tale om et afbud.

7 – Serviceydelsens karakter

Der er dog aldrig garanti for, at den nye serviceydelse er tilsvarende den allerede indkøbte/bestilte serviceydelse – her er det prisen der kan være identisk med og ikke serviceydelsens beskrivelse eller opholdets varighed/natur.

8 – Digitale downloads/streams

Returretten bortfalder straks ved download af dine digitale ydelse fra vores shop. Ved de fleste typer kurser, rejser og lignende får man adgang til gratis digital optagelse af det pågældende forløb – eller lydfilen tilsendes dig på mail til evigt eje. Det digitale download må ikke deles, videredistribueres eller på anden vis tildeles en anden end netop køberen. 11 – Ansva

9 – Alle produkter er beregnet på mennesker, der er sunde og raske, fysisk og psykisk. Du anvender undervisningen og materialet på eget ansvar.

Ethvert erstatningsansvar, som Movitality I/S måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, uddannelser, er begrænset til direkte skade og tab. Movitality I/S skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Movitality I/S har handlet simpelt uagtsomt. Movitality I/S erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på det produkt eller den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører

10 – Tvister

Tvister afgøres altid ved byretten i Aalborg.

Samtykkeerklæring

Som det fremgår af oplysningerne i vores persondatapolitik opbevarer Movitality I/S, visse personoplysninger om dig. Grundlaget for behandling af dine oplysninger kan blandt andet være et samtykke, som du har afgivet ved afkrydsning på nedenstående.
Du kan på hvilket som helst tidspunkt trække dit samtykke tilbage. Du trækker samtykket tilbage ved at rette henvendelse telefonisk eller til e-mail kontakt@movitality.dk
I det omfang vores behandling af dine oplysninger alene er baseret på samtykke sletter vi dine oplysninger når du trækker samtykket tilbage.
Jeg giver ved min accept samtykke til følgende:

Anvendelse af data
Jeg giver tilladelse til at oplysninger om mig registreres og opbevares i fem år efter seneste møde.

De oplysninger der registreres og gemmes kan være af personfølsomme karakter.

Formålet er at Movitality I/S til enhver tid har viden så den kan yde den bedste service for dig.

Oplysninger om dine rettigheder mv.

Vi henviser til Movitality I/S’ persondatapolitik